top of page

    Projektowanie architektoniczne to podstawa działalności mojej firmy. Wychodząc jednak naprzeciw problemom z jakimi borykają się inwestorzy rozszerzyłem swoją działalność o usługi doradcze i analityczne. Z nabytego doświadczenia wiem, że pomoc architekta często potrzebna jest w dużo szerszym zakresie niż tylko do opracowania projektu i zdobycia odpowiednich pozwoleń. Dlatego spektrum oferowanych przeze mnie usług rozciąga się na każdy etap inwestycji, ze szczególną uwagą skupioną na jej fazę poprzedzającą, w której podejmowane decyzje często są krytyczne dla następnych etapów a w rezultacie dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Przede wszystkim zaś oszczędzają czas.

USŁUGI NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI

usługi_DORDZTWO
Faza I  - przed zakupem działki

FAZA PRZEDWSTĘPNA

Kupno nieruchomości wiąże się z wieloma niewiadomymi i ryzykiem. Czy jest to działka, czy obiekt budowlany, stanowi on element powiązany zależnościami prawnymi, przestrzennymi oraz energetycznymi z otoczeniem. Określenie tych zależności, oraz ich sparametryzowanie przybliży nabywcy pełniejszy obraz całości.

Nie każdy kupujący ma czas na analizę wszystkich czynników, a często też nie posiada wiedzy branżowej, która pozwoli dobrze oszacować ryzyko związane np. z zapisami w planie miejscowym, albo określeniem czy działka nie będzie zbyt zacieniana.

Opracowania, które oferuję na tym etapie mają obniżyć ryzyko złego zakupu i spowodować, że inwestor poczuje się pewniej w podejmowanych decyzjach oraz będzie w stanie dokonać świadomego zakupu.

Faza II  - opracowania wstępne

FAZA WSTĘPNA

Przed przystąpieniem do projektowania należy przygotować niezbędne dokumenty i opracowania do sporządzenia projektu budowlanego. Część z nich powinna być przygotowana przed pracami koncepcyjnymi.

Dla każdego projektu niezbędne są dwa opracowania inżynierskie: geologiczne i geodezyjne, czyli opinia geotechniczna oraz mapa do celów projektowych. W innych przypadkach, dodatkowo będzie potrzeba wykonania inwentaryzacji zieleni lub opinii oddziaływania na środowisko. W przypadku przebudowy lub rozbudowy obiektów, przy braku dokumentacji archiwalnej, do rozpoczęcia prac koncepcyjnych niezbędna będzie inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. Wszystkie te opracowania mogą być po ustaleniach ze mną zlecone przez inwestora, ale jeśli nie dysponuje on czasem lub kontaktami zlecenie i pilotowanie biorę na siebie. Ścieżka obsługi uzgadniana jest w trakcie ustalania zapisów umowy i wysokości wynagrodzenia.

usługi_PROJEKTOWANIE
usługi_ANALIZY
Faza III  - koncepcja i projekt

FAZA PROJEKTOWA

Projektowanie indywidualne obiektów budowlanych to podstawa mojej działalności. W projektowaniu nie ograniczam się do żadnych funkcji, ale nie będę ukrywał, że w ciągu lat pracy zawodowej, niektóre funkcje są mi bliższe projektowo. Dlatego najczęściej podejmuje zlecenia, których przedmiotem są:

- domy jednorodzinne i letniskowe

- budynki przemysłowe

- obiekty służby zdrowia

- przebudowy lub rozbudowy i modernizacje

Oferuję pełny zakres dokumentacji projektowej, od opracowań koncepcyjnych i studialnych oraz wizualizacji, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, a kończąc na dokumentacjach przetargowych zawierających specyfikacje i kosztorysy wymagane wg prawa zamówień publicznych.

Każda dokumentacja jest wykonywana z dbałością o odpowiednią szczegółowość i integralność. Każdy projekt od fazy koncepcyjnej na wykonawczej kończąc jest opracowywany na trójwymiarowym modelu przestrzennym co pozwala eliminować problemy już na wczesnych etapach, a równocześnie daje wgląd w kształtowaną przestrzeń,

Jeśli jesteś zainteresowany, pobierz przykładową dokumentację projektową:
Faza IV  - budowa

FAZA REALIZACJI

Etap realizacji budynku to sedno procesu inwestycyjnego i moment, w którym pojawia się trzecia strona – czyli wykonawca. Aby nie zniweczyć czasu i zaangażowania włożonego w fazę projektową, zarówno z mojej strony jak i inwestora, decydujący jest wybór wykonawcy, a także sposobu współpracy w trakcie budowy. Kontrola zgodności realizacji budowy z projektem może być prowadzona na kilka sposobów i angażować różne strony.

Jako projektant mam obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego na wezwanie. Stawki za nadzór jednorazowy na budowie są podane w każdej ofercie. Ale istnieje również, jeśli inwestor sobie tego zażyczy, stały nadzór autorski. Warunki takiego nadzoru ustalane są za każdym razem indywidualnie.

Faza V  - eksploatacja

FAZA UŻYTKOWANIA

Budynki istniejące to oddzielne zagadnienie rządzące się własnymi prawami. Poczynając już od etapu wyboru odpowiedniej ścieżki administracyjnej, a kończąc na doborze specjalistycznych rozwiązań technicznych, ryzyko popełnienia błędu podwaja się w porównaniu z inwestycją w nowy obiekt. Dlatego do przyjęcia poprawnego i optymalnego ze względu na koszty kierunku działania, niezbędne jest rzetelne i dogłębne studium problemów występujących w budynku. Oprócz doradztwa w tym zakresie oferuję szereg analiz, które są narzędziami diagnostyczno-ewaluacyjnymi i stanowią podstawę późniejszych działań inwestycyjnych i projektowych.

bottom of page